Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden bij inschrijven
De organisatie van de Junior Triathlon Hazerswoude-Dorp hanteert een aantal richtlijnen en voorwaarden waarmee je akkoord gaat als je je inschrijft. Hieronder een opsomming van deze voorwaarden:

 • De Junior Triathlon Hazerswoude-Dorp is een triathlon die dit jaar onder de NTB valt.
 • De deelname aan dit evenement geschiedt op eigen verantwoordelijkheid en risico.
 • De organisatie is niet aansprakelijk voor schade in welke vorm dan ook.
 • Er vindt geen restitutie van het inschrijfgeld plaats bij annuleren van het evenement door overmacht.
 • De organisatie kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor persoonlijk gemaakte kosten wanneer het evenement door overmacht afgelast moet worden. Bij afgelasting door overmacht zal geen nieuwe datum worden vastgesteld; de eerstvolgende editie vindt dan een jaar later plaats.
 • Deelnemers gaan akkoord met eventueel gebruik van hun beeltenis in druk en op foto voor promotionele doeleinden van de organisatie. Zie hiervoor ook de uitgebreide Privacyverklaring.
 • Wanneer niet akkoord met gebruik van beeltenis kan dit aan de organisatie kenbaar worden gemaakt op de dag van het evenement zelf.

Als u akkoord gaat met onze algemene voorwaarden, dan gaat u akkoord met alle regels die zijn opgesteld in de volgende bestanden:

Privacyverklaring 2019-05-01

Deelnemersinformatie 2019;

Privacyverklaring 2019-05-01

Dit is een privacyverklaring van de Junior Triathlon Hazerswoude-Dorp. Deze privacyverklaring omschrijft welke persoonsgegevens wij verwerken, voor welke doeleinden deze persoonsgegevens worden gebruikt en welke maatregelen wij hebben getroffen om de verwerking rechtmatig, behoorlijk en transparant te laten plaatsvinden conform de eisen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Contactgegevens:

Persoonsgegevens die wij verwerken

De Junior Triathlon Hazerswoude-Dorp verwerkt uw persoonsgegevens,  doordat u uw kinderen heeft ingeschreven, donateur of vrijwilliger bent en/of omdat u deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken
(van u en/of van uw kind) :

– Voor- en achternaam

– Adres, postcode en woonplaats

– Geboortedatum (van uw kind ivm startseries)

– Telefoonnummer(s)

– E-mailadres

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

De Junior Triathlon Hazerswoude-Dorp verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het innen van inschrijfgeld of financiële bijdrage van donateurs/sponsors;
 • Het plaatsen van uw kind in de juiste leeftijdscategorie;
 • Verzenden van mededelingen en/of uitnodigingen omtrent de Junior Triathlon Hazerswoude-Dorp;
 • U te kunnen bellen, e-mailen of appen indien dit nodig is voor de activiteiten van de Junior Triathlon Hazerswoude-Dorp .

Deze gegevens worden in onze administratie verwerkt en in onze digitale administratie opgeslagen en worden alleen gebruikt voor de bovengenoemde doeleinden.

Bewaartermijn persoonsgegevens

De Junior Triathlon Hazerswoude-Dorp bewaart de persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende documenten van persoonsgegevens:

 • Persoonsgegevens: onbepaalde tijd of tot verzoek van verwijdering
 • Nota’s: Bewaartermijn 7 jaar (ivm wettelijke administratieve verplichtingen)
 • Foto’s: Bewaartermijn onbepaalde tijd of tot verzoek van verwijdering

Delen van persoonsgegevens met derden

De Junior Triathlon Hazerswoude-Dorp verstrekt uitsluitend aan derden wanneer dit noodzakelijk is voor een activiteit van de Junior Triathlon Hazerswoude-Dorp. Bijvoorbeeld het versturen van namen van/aan vrijwilligers voor de aan hen specifiek gerichte werkzaamheden.

Wij kunnen foto’s van bezoekers en/of deelnemers aan onze activiteiten van
de Junior Triathlon Hazerswoude-Dorp op onze website publiceren. Mocht u hier bezwaar tegen hebben, laat dit dan aan een van de bestuursleden weten (liefst op de dag van het evenement zelf). De foto(‘s) wordt (worden) dan verwijderd van de website.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

De Junior Triathlon Hazerswoude-Dorp maakt geen gebruik van cookies of vergelijkbare technieken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U hebt het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast hebt u het recht om eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door de Junior Triathlon Hazerswoude-Dorp en hebt u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar de Junior Triathlon Hazerswoude-Dorp, emailadres: info@triathlon-hazerswoude.nl.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

De Junior Triathlon Hazerswoude-Dorp neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

Als u het idee hebt dat uw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met de Junior Triathlon Hazerswoude-Dorp ,
emailadres: info@triathlon-hazerswoude.nl.

Wijzigingen privacyverklaring

Het kan voorkomen dat deze verklaring in de toekomst wordt gewijzigd. Wij bevelen daarom aan om deze privacyverklaring, die op de website wordt gepubliceerd, regelmatig te blijven raadplegen.

Klachten

De Junior Triathlon Hazerswoude-Dorp wijst er tevens op dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons